Käytämme evästeitä sivuston käytön ja toiminnallisuuksien parantamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Evästeistä ja tietosuojasta voit lukea lisää täältäSelvä

Tietosuojalause

SmartDOG oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

SmartDOG oy

Yhteystiedot:
Pietilänkatu 5
 11130 Riihimäki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SmartDOG / Katriina Tiira
+358 44 9729185

katriina@smartdog.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä säilytetään asiakkaiden, asiakkuudesta kiinnostuneiden sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietoja. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu suostumus testilomakkeessa, sekä koiran virallisen nimen antaminen meidän tietoomme)
 • asiakassuhde

 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • testiraportin toimitus asiakkaalle sähköpostitse
 • smartDOG tietokantaan tunnistautuminen
 • tutkimus
 • markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • ajanvarausjärjestelmässä myös puhelinnumero
 • osoite (vain laskutuksen yhteydessä), sekä BreCo-oston yhteydessä (Merchello verkkokaupan vaatima tieto)
 • koiran virallinen nimi, sekä rekisteritunnus

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseenkatriina@smartdog.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tutkimusaineisto (koiran testitulos ilman omistajan yhteystietoja) tulee säilyttää vähintään 10 vuotta. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään testitilanteessa tai ajanvarauksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin SmartDOG oy:n ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Riihisoft oy
 • Nettiaika oy
 • Azure, Google
 • Tilitoimisto Erja Pulkkinen
 • Finago oy
 • CheckOut Finland Oy
 • Merchello

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. SmartDOG tietokantaan pääsy edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia. Mikäli henkilötiedot poistetaan, myös pääsy tietokantaan estyy.
 • Koiran testituloksia käytetään tutkimukseen, ja niitä säilytetään vähintään 10 vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät Riihisoftin, sekä Nettiajanvarauksen työntekijät, Näiden lisäksi smartDOG lisenssitestaajat käsittelevät smartDOG asiakkaiden henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Tekijänöikeus 2016, SmartDOG KY. Kaikki oikeudet pidätetään.